Skip to content Skip to footer

TENTANG KAMI

Sejarah PKPS

PERMULAAN KAMI

Sejarah Penubuhan

Pada tahun 1966, apabila Lembaga Pinjaman Padi Negeri Selangor (LPPNS) ditubuhkan. Antara tanggungjawab LPPNS ialah menebus tanah sawah, memberi pinjaman kepada pesawah untuk membeli tanah padi, juga bagi pembelian jentera untuk kegunaan di sawah padi. LPPNS yang hanya memberi tumpuan kepada penanaman padi, akhirnya dibubarkan dan digantikan dengan Perbadanan
Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS) bagi memenuhi keperluan komuniti pertanian dan perladangan di negeri Selangor.

PKPS ditubuhkan pada tahun 1972 di bawah Enakmen No. 12 1972 (pindaan 1976, 1982 dan 2005) dan mula beroperasi pada 1 Mac 1973. Ia diamanahkan untuk membangunkan sektor asas tani dan industri perladangan di negeri Selangor bagi menyokong dan meningkatkan pembangunan sosioekonomi negeri ini. Di samping itu, ia juga menjalankan projek komersial untuk manfaat rakyat.

PKPS kini meneruskan dan mengembangkan kepentingan perniagaannya demi kesejahteraan rakyat. Ladang kelapa sawit kekal sebagai sumber pendapatan utama PKPS. Pada masa ini, PKPS mempunyai ladang di kawasan seluas 7,749 hektar di Selangor, Kelantan dan Sabah. Pada tahun 2021, PKPS memulakan Projek Baja Kompos, yang direka untuk membantu menyelesaikan masalah pelupusan baja asli daripada ayam dan mengurangkan pencemaran udara dari industri.

Unit Pembangunan Ekonomi Sabak Bernam juga telah ditubuhkan pada tahun 2021 untuk membangunkan ekonomi di Daerah Sabak Bernam yang merupakan hab makanan utama di Negeri Selangor melalui penyertaan aktif dalam bidang pertanian dan industri asas tani.

Matlamat kami

Visi & Misi

VISI

  • Melaksanakan Projek Pertanian Komersial Untuk Mempertingkatkan Pemodenan Pertanian
  • Mengamalkan Tadbir Urus Korporat Dengan Integriti
  • Membangunkan Modal Insan Berdedikasi
  • Sokong Program Tanggungjawab Sosial Korporat Negeri Selangor
  • Melaksanakan Projek Hiliran Produk Pertanian Berkualiti Tinggi

MISI

Menjadi Sebuah Organisasi Korporat Yang Kukuh Ke Arah Kelestarian
Sektor Pertanian Negeri Selangor dan Pemangkin Pemodenan

Contact Us

Get in touch

Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Address

Germany —785 15h Street, Office 478Berlin, De 81566